O nas

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, w różnym wieku, z różnorodnym doświadczeniem życiowym i zawodowym, którzy są ciekawi świata i ludzi, są otwarci na innych. Stale rozwijamy się i podnosimy własne kompetencje szkoląc się w rekomendowanych ośrodkach terapeutycznych w Polsce. Jesteśmy godni zaufania, kompetentni. W pracy terapeutycznej stosujemy różne podejścia (podejście ericksonowskie, gestalt, behawiorano-poznawcze, systemowe, eklektyczne, integracyjne, terapia krótkoterminowa i długoterminowa) i różne dziedziny (psychologia, pedagogika, dietetyka, psychiatria). Pracujemy z klientem w różnym wieku i z różnymi problemami. Oferujemy kompleksową pomoc specjalistyczną.

 

Ośrodek tworzą:

Paulina Klimczak

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez EuropeanAssociation for Behavioural and CognitiveTherapies (EABCT). Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobyłam w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuję z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną i treningiem funkcji poznawczych współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową.

Magdalena Jurek

jestem pedagogiem, socjoterapeutą i trenerem umiejętności psychospołecznych PTP. Przez wiele lat pracowałam w oświacie: w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel, wychowawca i pedagog szkolny. Od 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców, dotyczące umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych. W pracy z klientem szczególnie bliskie mi są tematy związane z małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci. Kształcę się też w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem mężatką, matką trójki dorosłych dzieci. Więcej informacji na stronie: www.magda-pedagog.pl

Aneta Panasewicz-Derza

profesjonalny coach z akredytacją International CoachFederation (ICF) , wykwalifikowany doradca kariery i rozwoju osobistego, certyfikowany trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Zajmuje się wsparciem w rozwoju zawodowym i osobistym. Doświadczony doradca zawodowy z uprawnieniami do tworzenia Indywidualnych Planów Działania oraz stosowania metod badających zainteresowania i kompetencje zawodowe; trener w zakresie rozwoju kariery, motywowania, komunikacji. Na bieżąco aktualizuje wiedzę poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. W pracy z drugim człowiekiem kieruje się ideą, iż każdy ma w sobie zasoby i możliwości do stawiania kolejnych kroków na własnej drodze, czasami tylko potrzebuje pomocy, aby je dostrzec i wykorzystywać w codziennym życiu.

Agnieszka Pankała

certyfikowany psychoterapeuta, psycholog. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała podczas czteroletnich studiów podyplomowych w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz dwóch lat w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, a także podczas rocznego szkolenia w Ośrodku Edukacji Psychologicznej - Szkole Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu. Od 2006 roku pracuje jako psycholog i psychoterapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodkach interwencji kryzysowej we Wrocławiu i poza Wrocławiem. Jako psychoterapeuta jest zatrudniona w przychodniach zdrowia psychicznego oraz przychodniach psychologicznych, gdzie diagnozuje i prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne uzyskała pracując również w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu. Pracowała też jako wykładowca przedmiotów z zakresu psychologii i psychopatologii w Kolegium Nauczycielskim oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Katarzyna Pieńko-Jamuła

psycholog, psychoterapeuta z kilkunastoletnią praktyką zawodową (dzieci od 6 r.ż., młodzież, dorośli). Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym (łączącym różne podejścia). Każdego pacjenta traktuje indywidualnie dostosowując interwencje terapeutyczne. Dba o stałe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych oraz horyzontów myślenia o pacjencie. Aktualnie w pracy psychoterapeutycznej skupia się na psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). Więcej informacji na stronie: www.psycholog-katarzyna.eu

Magdalena Rajterowska

Jestem psychologiem, specjalizującym się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkole podstawowej integracyjnej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Odbyłam także staż w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz wolontariat na oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin. Nieustannie dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Obecnie szkolę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W pracy stosuję indywidualne podejście do każdego klienta. Systematycznie superwizuję swoją pracę terapeutyczną. Więcej informacji na stronie: www.mrajterowska.pl

Bożena Smorońska-Urbańska

psycholog, psychoterapeuta z 10 – letnim stażem. Prowadzi terapię zintegrowaną łącząc terapię eriksonowską z podejściem systemowym. Zajmuje się problemami związanymi z leczeniem depresji, zaburzeń lekowych oraz psychosomatycznych.Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię małżeństw. Praca jej podlega stałej i systematycznej superwizji indywidualnej oraz ciągłemu doskonaleniu.

Dr Agnieszka Wlazło

lekarz psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii na UMCS-ie w Lublinie, a także szereg szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Obecnie kończy szkolenie w czteroletniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wykłada Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej. Pracuje zawodowo w obszarze psychiatrii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Marta Łysoń

Marta Łysoń – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyłam studia magisterskie w dwóch specjalnościach Psychologia Stosunków Międzykulturowych oraz Społeczna Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Podyplomowe Studia z Diagnozy i Rehabilitacji Neuropsychologicznej na UMSC w Lublinie. Posiadam ugruntowane doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Od 2010 r. pracuję w obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej zajmując się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Równolegle szkoliłam się i rozwijałam swoje zainteresowania związane z neuropsychologią oraz psychoterapią poznawczo-behawioralną. Od 2013 r. konsultuję pacjentów na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu oraz diagnozuję neuropsychologicznie w poradni zdrowia psychicznego, gdzie zajmuję się również psychoterapią poznawczo-behawioralną młodzieży i dorosłych. Obecnie jestem w trakcie szkolenia do certyfikatu z terapii poznawczo-behawioralnej, w szkole psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wojciech Kieszkowski

Pracuję jako terapeuta od 1993r. Główne obszary pracy które mnie interesują to: terapia małżeństw i par, terapia stresu i traum, terapia uzależnień, terapia depresji. W pracy terapeutycznej integruję podejście analityczne i ericksonowskie. Po pracy żegluję.
- Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego mgr pedagogiki, specjalność resocjalizacja,
- absolwent Szkoły Trenerów przy Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie,
- absolwent Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Powiślańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
- Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień,
- absolwent 4letniej szkoły Psychoterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim – afiliowanej przez PTP,
- pracuje z osobami uzależnionymi od 1993r.

Marta Stefanko

Jestem psychologiem, psychoterapeutką z kilkunastoletnim stażem , absolwentką pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapię Systemową w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuję w nurcie terapii systemowej, stale superwizuję swoją pracę. Zajmuję się terapią indywidualną, a także terapią par i rodzin.W pracy terapeutycznej koncentruję się na budowaniu dobrej relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do każdego klienta.