Poradnictwo Rodzinne

Poradnictwo Rodzinne

Poradnictwo rodzinne to taka forma rozmowy ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem), w której radzący się odnajduje rozwiązanie swojego problemu. Specjalista dostarcza nowych informacji oraz pomaga uruchomić posiadane przez radzącego się zasoby, aby rozwiązać sytuację problemową. Sytuacje te dotyczyć mogą: małżeńskich i rodzinnych konfliktów, problemów wychowawczych z dziećmi, problemów związanych z rozwojem dziecka, z jego funkcjonowaniem w różnych środowiskach oraz z podejmowaniem i pełnieniem nowych ról w małżeństwie i rodzinie.
Poradnictwo rodzinne nie jest terapią, choć czasem do niej prowadzi. Może też być wstępem do dalszych konsultacji np. psychiatrycznych.

Poradnictwo rodzinne prowadzą:

Magdalena Jurek
Magdalena Rajterowska