Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest wieloetapowym działaniem mającym na celu rozwój zawodowy jednostki. Polega na udzielaniu pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Jest to proces, w którym doradca zawodowy i klient razem pracują nad samodzielnym podejmowaniem przez klienta decyzji dotyczących rozwoju zawodowego oraz dostosowywaniem się do zmieniających warunków na rynku pracy. Poradnictwo zawodowe jest realizowane poprzez konsultacje indywidulne oraz szkolenia i warsztaty grupowe. W ramach konsultacji indywidualnych oferuję:

 • Coaching kariery (careercoaching):
 • Diagnozę predyspozycji i preferencji zawodowych (w oparciu o standaryzowane metody)
 • Bilans mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Określenie zawodów, pozwalających na rozwój i satysfakcję
 • Pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (określenie celu zawodowego i działań zmierzających do jego osiągnięcia, w tym metod i możliwości poszukiwania pracy czy też otwarcia działalności gospodarczej)
 • Konsultacje dla osób wracających na rynek pracy po dłuższej przerwie, w tym dla mam wracających na rynek pracy oraz osób, które po długotrwałej chorobie szukają swojego miejsca na rynku pracy
 • Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Przygotowanie profesjonalnego, zindywidualizowanego CV
 • Cykl warsztatów w ramach projektu „ Moje miejsce na rynku pracy”, a także warsztaty/szkolenia na indywidualne zlecenia (firmy, instytucje, inne zorganizowane grupy) w oparciu o programy szkoleń i warsztatów dostosowane każdorazowo do potrzeb Klientów.

 

Dla kogo? Dla wszystkich którzy:

 • stracili pracę/ planują zmianę pracy
 • wracają na rynek pracy po długiej przerwie (m.in. związanej z chorobą czy też z okresem urlopów macierzyńskich , wychowawczych)
 • nie mają pomysłu na swoją drogę zawodową
 • po raz pierwszy szukają zatrudnienia
 • stoją przed wyborem kierunku dalszej edukacji
 • chcą się przekwalifikować
 • nie lubią swojej pracy i chcą ją zmienić
 • potrzebują wsparcia w przygotowaniu CV
 • chcą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej
 • chcą określić własne predyspozycje zawodowe

 

Poradnictwo zawodowe prowadzi:

Aneta Panasewicz-Derza