Coaching

Coaching

Coaching to proces składający się z serii rozmów Coacha z Klientem, który umożliwia rozwój, usprawnienie działań, ułatwia podjęcie optymalnych decyzji, poradzenie sobie z trudnościami zarówno na gruncie zawodowym jaki osobistym. Coaching to seria spotkań podczas których Klient skupia się na swoich celach i indywidualnych potrzebach , w kontekście wyznawanych wartości, poznaje własne zasoby i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu.

Coach poprzez słuchanie i zadawanie pytań skłaniających do głębokich przemyśleń pomaga Klientowi zrozumieć siebie, swoje zachowania, precyzyjnie określić cele i sposoby ich realizacji.

Coach nie daje gotowych rozwiązań i nie doradza. W procesie coachingu rolą Coacha jest uważne słuchanie, podążanie za Klientem i zadawanie pytań, które doprowadzą do odnalezienia w sobie odpowiedzi i rozwiązań, ponieważ to Klient posiada wszelkie zasoby i potencjał do poradzenia sobie z nimi. Coach towarzyszy w przebyciu podróży z miejsca w którym jest obecnie, do miejsca w którym chce być i motywuje do działania oraz wspiera w procesie zmian. Istotą procesu jest partnerska relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, które tworzy się pomiędzy Coachem a jego Klientem. Coach buduje zaufanie dzięki życzliwość i szacunkowi, który jest podstawą tej relacji.
Proces coachingu składa się z 6-10 sesji, które odbywają się w odstępach 1-3 tygodniowych. Każda sesja trwa ok. 60 min (45 min. – 90 min.)

 

Rodzaje coachingu:

  • coaching kariery

dotyczy obszarów związanych z życiem zawodowym np. zmiany pracy, określenia predyspozycji zawodowych, mocnych stron, poszukiwania pracy, otwarcia działalności gospodarczej, odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy, odnalezienia balansu między życiem zawodowym a osobistym nazwanie celu zawodowego i zaplanowanie działań do jego realizacji

 

  • coaching życiowy

dotyczy obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem np. podjęcia ważnej decyzji, zmiany stylu życia, radzenia sobie ze stresem, bardziej efektywnego działania, znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji, relacji interpersonalnych, odnalezienia własnego celu, nazwanie celu, zaplanowanie działań zmierzających do jego osiągnięcia, wyjścia z sytuacji, która jest ograniczająca, poszukania motywacji etc.

 

  • coaching dla osób starających się o dziecko

dotyczy osób, które spotykają się z długotrwałymi trudnościami związanymi z posiadaniem dziecka, przeznaczony dla osób, które chcą odnaleźć wewnętrzny spokój, poradzić sobie ze stresem i presją, odnaleźć cel, podjąć działania, zidentyfikować blokady, poprawić jakość relacji z partnerem, radzić sobie z własnymi reakcjami na kolejne informacje o ciążach w otoczeniu, przeanalizować aktualną sytuację i opracować plan na przyszłość, który będzie systematycznie wprowadzany w życie. Taka praca nad sobą pozwala na budowanie poczucia własnej wartości, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem, znalezienie przestrzeni na realizację innych planów i marzeń, pozwolenie sobie na bycie szczęśliwym.

 

 

Co daje coaching?

zwiększa świadomość mocnych stron
pomaga zidentyfikować obszary do rozwoju
doskonali i rozwija umiejętności
pomaga znaleźć satysfakcję w pracy i życiu osobistym
pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji
poprawia relacje
pomaga znaleźć harmonię pomiędzy życiem osobistym i pracą
uczy jak radzić sobie z konfliktami
polepsza rozumienie własnych zachowań i motywacji
zwiększa samoświadomość
zwiększa efektywność działań

Coaching prowadzi: Aneta Panasewicz-Derza