Aneta Panasewicz-Derza

Aneta Panasewicz-Derza

Profesjonalny coach z akredytacją International CoachFederation (ICF) , wykwalifikowany doradca kariery i rozwoju osobistego, certyfikowany trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Zajmuje się wsparciem w rozwoju zawodowym i osobistym. Doświadczony doradca zawodowy z uprawnieniami do tworzenia Indywidualnych Planów Działania oraz stosowania metod badających zainteresowania i kompetencje zawodowe;trener w zakresie rozwoju kariery, motywowania, komunikacji. Na bieżąco aktualizuje wiedzę poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. W pracy z drugim człowiekiem kieruje się ideą, iż każdy ma w sobie zasoby i możliwości do stawiania kolejnych kroków na własnej drodze, czasami tylko potrzebuje pomocy, aby je dostrzec i wykorzystywać w codziennym życiu.

Aneta Panasewicz-Derza

tel. 693 366 737, aneta.panasewicz@wp.pl