Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez EuropeanAssociation for Behavioural and CognitiveTherapies (EABCT). Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobyłam w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuję z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną i treningiem funkcji poznawczych współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową.

Paulina Klimczak

paulinagryglas@o2.pl tel.510 871 398