Paulina Gryglas

Paulina Gryglas

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk, staży i wolontariatu w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuję z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuję się również diagnozą neuropsychologiczną i treningiem funkcji poznawczych współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę wciąż poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Zawodowo interesuje się diagnozą psychologiczną oraz interwencją kryzysową.

Paulina Gryglas

paulinagryglas@o2.pl tel.510 871 398