Wojciech Kieszkowski

Wojciech Kieszkowski

Pracuję jako terapeuta od 1993r. Główne obszary pracy które mnie interesują to: terapia małżeństw i par, terapia stresu i traum, terapia uzależnień, terapia depresji. W pracy terapeutycznej integruję podejście analityczne i ericksonowskie. Po pracy żegluję.
– Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego mgr pedagogiki, specjalność resocjalizacja,
– absolwent Szkoły Trenerów przy Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie,
– absolwent Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Powiślańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
– Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień,
– absolwent 4letniej szkoły Psychoterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim – afiliowanej przez PTP,
– pracuje z osobami uzależnionymi od 1993r.